Άσκηση σε έργο που συντονίζει το CERIDES στην περιοχή του Ιορδάνη

April 2, 2023
Constantinos Constantinou

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην περιφερειακή συνεργασία για τη διαχείριση καταστροφών έγινε τον μήνα Μάρτιο με την εκτέλεση μιας άσκησης πλήρους κλίμακας (FSX) η οποία κάλυψε γεωγραφικά την ευρύτερη περιοχή του Ιορδάνη ποταμού και η οποία, περιοχή, περιλαμβάνει την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη (Jordan, Israel Palestine, JIP).

Στόχος της άσκησης η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG-ECHO) έργου PDEX (Professional Dialogue Exercise) είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστροφών στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της διαλειτουργικότητας των επηρεαζομένων κρατών η οποία με τη σειρά της αποφέρει την αποτελεσματική στήριξη της χώρας η οποία γίνεται αποδέκτης της βοήθειας και προάγει την ευρύτερη διεθνή συνεργασία στην αντιμετώπιση καταστροφών.

Το σενάριο της άσκησης η οποία διενεργήθηκε ταυτόχρονα στο Ισραήλ αλλά και στην Παλαιστίνη με την εκεί συμμετοχή και της Ιορδανίας, βασίστηκε σε ένα σενάριο σεισμού στην περιοχή Ιορδανίας – Ισραήλ και Παλαιστίνης με την συνακόλουθη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αλλά και την αξιοποίηση της συνεργασίας με τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην περιοχή και τα Ηνωμένα Έθνη.

 Το έργο PDEX υποστηρίζει την ανάλυση της κατάστασης της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή JIP και στοχεύει στην προετοιμασία μιας συγκεκριμένης και τυποποιημένης περιφερειακής και διασυνοριακής διαδικασίας λειτουργίας (SOP) για στενότερη επιχειρησιακή συνεργασία σε περίπτωση σύνθετης έκτακτης ανάγκης. Εκπαιδεύει παράλληλα όλα τα μέρη σε θέματα Υποστήριξης του Κράτους Υποδοχής (Host Nation Support – HNS).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το CERIDES – European University Cyprus έχει αναλάβει την ευθύνη συντονισμού του διάρκειας 18 μηνών έργου του οποίου η τελική συνάντηση θα διοργανωθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Κύπρο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το CERIDES ως συντονιστή του PDEX.

Η κοινοπραξία του έργου PDEX αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

D.M.A.T. CONSULTING KG (Αυστρία)
Resilience Solutions (Αυστρία)