LAW-GAME – Τεχνολογίες τρισδιάστατων παιχνιδιών και εικονικής πραγματικότητας για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των αστυνομικών αρχών

November 22, 2021
Pericles Leng Cheng

Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Κατερίνα Μαργαρίτη

k.margariti@research.euc.ac.cy

Παντελής Βελάνας

p.velanas@research.euc.ac.cy

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙNΟΠΟΙΗΣΗ

Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 2021

LAW-GAME – Τεχνολογίες τρισδιάστατων παιχνιδιών και εικονικής πραγματικότητας για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των αστυνομικών αρχών

Το ευρωπαϊκό έργο LAW-GAMΕ, που ξεκίνησε πρόσφατα τις δραστηριότητές του, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις ψηφιακές μεθόδους παιχνιδοποίησης και να βελτιώσει σημαντικά τη βιωματική εκπαίδευση των οργάνων επιβολής του νόμου μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Το τριετούς διαρκείας έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας, Ορίζοντας 2020, ενώνει 19 εταίρους από 11 ευρωπαϊκές χώρες κάτω από έναν κοινό σκοπό: τη δημιουργία ενός πρωτοπόρου συστήματος εκπαίδευσης, που θα βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές στην ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων, την ανάλυση εγκληματικών δραστηριοτήτων και την πρόβλεψη παράνομων ενεργειών.

Το LAW-GAME θα αναπτύξει και θα σχεδιάσει ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο σε «παιχνίδια σοβαρού σκοπού» (Serious Games), στην Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) και σε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Το σύστημα θα προσφέρει μία προηγμένη μαθησιακή εμπειρία, ενώ θα αξιολογεί παράλληλα την επάρκεια των εκπαιδευομένων στη διενέργεια εγκληματολογικής έρευνας, την αποτελεσματική ανάκριση, τον εντοπισμό και τη μετρίαση ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων, και τη συλλογή στοιχείων κατά την έρευνα τροχαίων ατυχημάτων, με στόχο την απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων στις παραπάνω διαδικασίες.

Μέσω της ενεργής συνεργασίας με τα όργανα επιβολής του νόμου, το LAW-GAME θα προσδιορίσει τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις που πρέπει να καλλιεργηθούν από τους τελικούς χρήστες, και θα επισημάνει τους τομείς, όπου πρέπει να γεφυρωθούν τα κενά στην εκπαίδευση τους. Το έργο θα δημιουργήσει μία διαδικασία εκπαίδευσης σε εικονικό περιβάλλον, που θα διασφαλίζει τη δέσμευση και την αφοσίωση του εκπαιδευομένου, θα αυξάνει την προσοχή και την εγρήγορσή του, παράγοντας έτσι  πιο επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα από τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης.

«Μέσα απο τη χρήση του συστήματος LAWGAME oι τελικοί χρήστες θα εχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία μοναδική βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, να αναπτύξουν δεξιότητες και προσόντα μέσω μιας συμμετοχικής, χωρίς χωρικούς περιορισμούς εκπαιδευτικής διαδικασίας και ψηφιακά ενεργής συνεργασίας όπου θα οδηγήσει στην  αποτελεσματική αλληλεπίδραση τους με ποικίλες και κατανεμημένες ομάδες επαγγελματιών στον τομέα επιβολής νόμου και τον κλάδο της δικαιοσύνης, στο πλαίσιο δια-οργανωτικών και διεθνών συνεργασιών» ανέφερε για το LAW-GAME η Συντονίστρια του έργου, κα. Κατερίνα Μαργαρίτη, ανώτερη Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Οι ρεαλιστικές προσομοιώσεις που θα υλοποιήσουμε στο έργο χρησιμοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, η εικονική πραγματικότητα, η τρισδιάστατη ψηφιακή μοντελοποίηση, τα κοινωνικά και ασφαλή συστήματα υπολογιστικού νέφους κ.ά. και εστιάζουν σε τέσσερις κυρίως τομείς: την έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, την ανακριτική και διαπραγματευτική διαδικασια, τις προβλέψεις τρομοκρατικών επιθέσεων, τη δυναμική των οχημάτων και την ανάλυση αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων”, συμπλήρωσε η κα. Μαργαρίτη.

Η Κοινοπραξία του LAW-GAME ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με την εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντησή της, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2021, και εργάζεται έκτοτε εντατικά για την αναπτύξη των πιλοτικών εφαρμογών και λύσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου. Σημαντικοί τελικοί χρήστες του προτεινόμενου συστήματος εκπαίδευσης, όπως η Ελληνική Αστυνομία, η Υπηρεσία Προστασίας της Ρουμανίας, η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, το Εγκληματολογικό Κέντρο της Λιθουανίας και η Βασκική Αστυνομία, αποτελούν μέρος της κοινοπραξίας και κατέχουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων. Προσφέροντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στο σχεδιασμό των διαφορετικών σεναρίων εφαρμογής του έργου συμβάλλουν στην αποδοτικότητα του συστήματος εκπαίδευσης καθώς λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των εκπαιδευομένων στους τέσσερις τομείς εστίασης του έργου. Επιπλέον, και μαζί με άλλους τελικούς χρήστες, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια και τις εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας που θα αναπτύξει το έργο και θα δοκιμαστούν εκτενώς σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους πιλοτικών δοκιμών ανά την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στο LAWGAME και έχει αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή του Έργου αλλά και ως Υπεύθυνος Διάχυσης και Επικοινωνίας. Ως Συντονιστής του Έργου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει την γενική διαχείριση του έργου και συντονίζει τις ενέργειες των 19 οργανισμών-εταίρων της Κοινοπραξίας. Στο ρόλο του Υπεύθυνου Διάχυσης και Επικοινωνίας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντονίζει την διάδοση των εξελίξεων αλλά και την προώθηση του οράματος, σκοπού και στόχων που θα επιτευχθούν μέσα από το έργο.

Σημειώσεις για τον συντάκτη

ΣΥΝΟΨΗ:

Το Ευρωπαϊκό Έργο LAW-GAME στοχεύει στην εκπαίδευση των οργάνων επιβολής του νόμου στη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διενέργεια έρευνας σε τόπους εγκλήματος και στην πρόβλεψη παραβατικών πράξεων. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται απο το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε., θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα, τα ψηφιακά παιχνίδια, η τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Το σύστημα αναμένεται να ενισχύσει την εκπαιδευτική εμπειρία των οργάνων επιβολής του νόμου μέσω της αναδημιουργίας πραγματικών σεναρίων με τη χρήση εικονικών προσομοιώσεων και μεθόδων ανάλυσης καταστάσεων, εισάγοντας μία ελκυστική προσέγγιση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάλυση εγκληματικών δραστηριοτήτων και την πρόβλεψη παράνομων ενεργειών. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία και το σύστημα του LAW-GAME θα αξιολογηθεί εκτενώς από ένα σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ιστότοπος: https://lawgame-project.eu/

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Διάρκεια: 36 μήνες | Έναρξη: 1η  Σεπτεμβρίου 2021

Συνολικό κόστος/ Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: €7 εκατομμύρια

Συντονιστής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Η κοινοπραξία του LAW-GAME αποτελείται από 19 οργανισμούς-εταίρους οι οποίοι προέρχονται από 11 ευρωπαϊκές χώρες:

EUC (https://euc.ac.cy/ ),
SIMAVI (https://www.simavi.ro),
USAL (https://www.usal.es/ ),
VUB (https://www.vub.be/en/home),
HELVIA (https://helvia.io/),
TECNALIA (https://www.tecnalia.com/en/),
INNOV (https://innov-acts.com/),
UM (http://www.game.edu.mt/),
KEMEA (www.kemea.gr/en/),
AiDEAS (https://aideas.eu),
TELESTO (http://www.thridium.com),
CERTH (https://www.certh.gr/),
UBI (https://www.ubitech.eu ),
SQD (https://www.squaredev.io/),
SPP (www.spp.ro ),
SPPS (https://www.spps.md),
HP(http://www.astynomia.gr/index.php?lang=EN),
ERTZ (https://www.ertzaintza.eus/lfr/web/ertzaintza),
LTEC (https://ltec.lrv.lt/)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

Κατερίνα Μαργαρίτη

Deputy Project Coordinator, EUC

k.margariti@research.euc.ac.cy

Παντελής Βελάνας

Project Coordinator, EUC

p.velanas@research.euc.ac.cy

Μικαέλα Καντόρ

LAW-GAME Communication

& Dissemination Manager

m.kantor@research.euc.ac.cy