Συμμετοχή του Κέντρου Αριστείας CERIDES στην πενθήμερη επιμόρφωση για εκπαιδευτές στην Κοπεγχάγη της Δανίας, 4-8 Απριλίου 2022, για το Erasmus KA2 έργο ASTRAPI

April 23, 2022
Pericles Leng Cheng

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχαν στην πενθήμερη επιμόρφωση για εκπαιδευτές (Train-the-Trainer event), που διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας, 4-8 Απριλίου 2022, για το συγχρηματοδοτούμενο από το #Erasmus KA2 έργο ASTRAPI για την πρόληψη και τον χειρισμό περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Εκπαιδευτές/ριες από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ισπανία έλαβαν εκπαίδευση και πληροφορίες για καλές πρακτικές από τους/τις Δανούς/ές εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές/ριες από το FIU-Equality (FIU-Ligestilling) και το Dansk Metal.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της 3F-Fagligt Fælles Forbund, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου συνδικάτου και ταμείου ανεργίας της Δανίας. Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών της κατάρτισης, οι εκπρόσωποι των μελών της κοινοπραξίας ASTRAPI είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από έμπειρους/ες Δανούς/ές εκπαιδευτές/ριες για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, να μάθουν για καινοτόμους τρόπους για την προσέγγιση του θέματος όπως η χρήση του θεάτρου για προσέγγιση του θέματος στο χώρο εργασίας, να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα μάθησης που αναπτύχθηκε ειδικά για τις εκπαιδεύσεις προσφέροντας τη δυνατότητα ασύγχρονης μάθησης για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται από την εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα, όπως συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια του αποδεκτού, η ευθύνη των παρατηρητών σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και σεξουαλικής παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και η επίδραση της ενδοοικογενειακής βίας στον εργασιακό χώρο. Η Κύπρος συμμετείχε με εκπαιδευτές/ριες από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (CAPA) που είναι και ο συντονιστής του έργου, το Ίδρυμα Υπατία που προωθεί την ισότητα, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου, την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Ελλάδα συμμετείχε με εκπαιδευτές/ριες από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, η Βουλγαρία εκπροσωπήθηκε από μέλη της Ένωσης Εκπαιδευτικών και η Ισπανία εκπροσωπήθηκε από μέλη του CREA-University of Barcelona. Η εμπειρογνώμονας και ακαδημαϊκός στον τομέα αυτό Καθηγήτρια Jane Pilinger, η οποία συνέβαλε στην ανάπτυξη του εγχειριδίου και της εργαλειοθήκης που δημιουργήθηκε ειδικά για τις εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, προσέφερε στους/στις εκπαιδευόμενους/ες μια διαφωτιστική και προκλητική εικόνα για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης τέτοιων περιστατικών στον χώρο εργασίας.

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES και το EUC έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου, η οποία δημιουργήθηκε από τον Δρ Περικλή Λενγκ Τσιεγκ και έχουν επίσης αναλάβει ενεργό ρόλο σε άλλες δραστηριότητες του έργου, όπως η προώθηση των εργασιών του έργου, η επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο στην Κύπρο και η προώθηση της υλοποίησης εργαστηρίων σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και τον χειρισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Από πλευράς του Κέντρου Αριστείας CERIDES και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών/ριών η Δρ Χάρις Ξιναρή.