Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πόλος έρευνας για την Πολιτική Προστασία

July 22, 2021
Pericles Leng Cheng

Το CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πρωτοστατεί στην έρευνα για τις πυρκαγιές

Η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό – η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, οι καταστροφικές πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη και η ταχύτερη του αναμενομένου επέλαση της κλιματικής αλλαγής δείχνουν την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη πρόληψης και προστασίας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Πολιτική Προστασία μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα συμμετέχει στο έργο NEMAUSUS που θα αποτελέσει προπομπό δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εξειδίκευσης (European Competence Center) για τις πυρκαγιές.  Το έργο συντονίζεται από την Πολιτική Προστασία της Γαλλίας και συμμετέχουν οι Πολιτικές Προστασίες της Γερμανίας, Ιταλίας, Σουηδίας και Κροατίας.  Συμμετέχουν επίσης το διάσημο ερευνητικό κέντρο  Valabre από τη Γαλλία και το Pau Costa Foundation από την Ισπανία.

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε αριθμό δράσεων για την Πολιτική Προστασία.  Το Κέντρο συντονίζει το RESPOND(Nextgeneration equipment tools and missioncritical strategies for First Responders) με χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα 2020 με σκοπό την παραγωγή νέων τεχνολογιών για τους πρώτους ανταποκριτές.  Το Κέντρο επίσης συντονίζει την άσκηση BALANCE (Large Scale Earthquake Management at Western Balkans through Joint Cross Border Cooperation Activities) με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Πολιτική Προστασία μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.  Στην άσκηση συμμετέχουν οι Πολιτικές Προστασίες Μαυροβουνίου, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου με σκοπό τη διοργάνωση μεγάλης άσκησης πολιτικής προστασίας στο Μαυροβούνιο με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα στον τομέα των πυρκαγιών το Κέντρο φιλοξενεί 2 νέους ερευνητές (Early Stage Researchers ή ESRs) από το δίκτυο Marie Sklodowska Curie Pyrolife.  Στη δράση αυτή εργοδοτούνται 15 Early Stage Researchers (ESRs) με σκοπό την παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης σε όλο το φάσμα των αστικών και δασικών πυρκαγιών.  Το Κέντρο συμμετέχει επίσης στο έργο FireEURisk (Developing a HolisticRiskWise Strategy for European Wildfire Management) στο οποίο συμμετέχουν κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια και πανεπιστήμια με σκοπό την παραγωγή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στις δασικές πυρκαγιές.

Τέλος, έχοντας ενεργό ρόλο στην ανάδειξη της περιφερειακής συνεργασίας στην πολιτική προστασία, το Κέντρο συμμετέχει με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Πολιτική Προστασία μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, στο έργο HEUREKA (Civil Protection Knowledge Partnership Platform – Middle East) με συμμετοχή οργανισμών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα χρηματοδότηση πέραν των 5 εκ Ευρώ και μέχρι το τέλος του 2021 θα εργοδοτεί 40 ερευνητές και Μέλη ΔΕΠ.