Διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την ΕΕ, με τίτλο ‘EU Explained’

December 11, 2020
Pericles Leng Cheng

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θέμα: Σεμινάριο για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διοργανώνει  στις 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 11:00 π.μ, διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την ΕΕ, με τίτλο ‘EU Explained’. Το σεμινάριο θα χαιρετήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών, κος Ν. Χριστοδουλίδης και η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, κα Στέλλα Κυριακίδου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να καλύψει βασικές έννοιες του τρόπου εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από μια εμπεριστατωμένη, περιγραφική, παρουσίαση των βασικών παραμέτρων και εννοιών της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από άτομα-κλειδιά τα οποία είτε εργάζονται στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, είτε εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία στις Βρυξέλλες. Θα γίνει επίσης μια σύντομη ανασκόπηση της κυπριακής συμμετοχής και εμπειρίας, καθώς και της πρώτης κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μέσα από το σεμινάριο, προσδοκούμε ότι θα δοθεί η ευκαιρία σε λειτουργούς των Κλιμακίων Ευρωπαϊκών Θεμάτων στα Υπουργεία και Υπηρεσίες καθώς και σε νέους διπλωμάτες, λειτουργούς στο Κέντρο χωρίς εμπειρία Βρυξελλών, και φοιτητές, να αποκτήσουν μεγαλύτερη γνώση και σχετική εξοικείωση.

Λεπτομέρειες σύνδεσης θα σας αποσταλούν, με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, στην ειδική φόρμα εδώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, 2020.