Μεγάλο περιθώριο συνεργειών CERIDES EUC και Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Call:
}
Duration:
Website:

Το CERIDES – EUC είχε σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκου Πανεπιστημίου Κύπρου την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων κα Τζόζη Χριστοδούλου.

Παρουσία των αντιπρυτάνεων του ΕΠΚ, καθηγητών Συμεού και Βρυωνίδη, του Διευθυντή του CERIDES καθηγητή Γιώργου Μπούστρα και μελών του ακαδημαϊκού αλλά και του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, η κυρία Χριστοδούλου εξήγησε πού βρίσκεται το ζήτημα της ισότητας των φύλων σήμερα στον τόπο μας και, συνεπακολούθως, τη διόλου ικανοποιητική κατάταξη της Κύπρου στον τομέα αυτό στην Ευρώπη,

Εν συνεχεία ανέπτυξε σε βάθος τη στρατηγική την οποία προτίθεται να ακολουθήσει και ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζει, προκειμένου να γίνουν τομές και να καταγραφούν σημαντικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα. Η Επίτροπος τόνισε ότι προκειμένου να υπάρξουν τέτοιες αλλαγές είναι απαραίτητη η συλλογική προσπάθεια όλων ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτή την προσπάθεια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε ανταλλάγηκαν απόψεις μεταξύ άλλων για την ανάγκη εστίασης της προσοχής όλων και στη νέα γενιά με τρόπο που να μπορέσει να αντιληφθεί τι πραγματικά συνιστά ισότητα, καθώς και τον τρόπο με τον  οποίο ο ακαδημαϊκός κόσμος μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή.

Ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση από πλευράς CERIDES, από τον καθηγητή Μπούστρα και την Επιχειρησιακή Διευθύντρια του CERIDES καθ. Κλειώ Βαριάνου – Μικελλίδου σε σχέση με το έργου του Κέντρου και τους τομείς που καλύπτει.

Διαπίστωση όλων ήταν πως υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας και συνεργειών ανάμεσα στα δύο μέρη και συμφωνήθηκε η διατήρηση και η ενίσχυση της επαφής για την προώθηση αυτής της από κοινού προσπάθειας και σε πρακτικό επίπεδο.