Συμμετοχή του Κέντρου Αριστείας CERIDES στην πενθήμερη επιμόρφωση για εκπαιδευτές στην Κοπεγχάγη της Δανίας, 4-8 Απριλίου 2022, για το Erasmus KA2 έργο ASTRAPI

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχαν στην πενθήμερη επιμόρφωση για εκπαιδευτές (Train-the-Trainer event), που διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας, 4-8 Απριλίου 2022, για το συγχρηματοδοτούμενο από το #Erasmus KA2 έργο...

Read More